Kontakt

e-mail: wfpszawiszy4@gmail.com
tel.: +48 660 313 178

 

WalterFried for Public Sector sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Miejsca postojowe przy ul. Zawiszy 4 (Warszawa)

e-mail: wfpszawiszy4@gmail.com

ul. Zawiszy 4 lok. 1, 01-167 Warszawa

NIP: 5272871929 REGON: 381834508

Nr w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000758399
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego