Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego „WalterFried for Public Sector”

 1. Firma WalterFried for Public Sector sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „WalterFried for Public Sector”) jest właścicielem serwisu internetowego https://www.walterfried.pl/miejscapostojowe/ (dalej „WalterFried for Public Sector”). Jednocześnie WalterFried for Public Sector jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wskazanego serwisu.
 2. WalterFried for Public Sector zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz członkowie zarządu WalterFried for Public Sector odpowiedzialni za obsługę serwisu internetowego walterfried.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych polegającego na zapewnienie funkcjonalności serwisu internetowego WalterFried for Public Sector.
 5. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
 6. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.
 7. Serwis WalterFried for Public Sector zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu WalterFried for Public Sector.
 8. Dane osobowe przechowywane są:
  1. w zakresie danych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego www.walterfried.pl/miejscapostojowe przez czas niezbędny dla prawidłowego korzystania z serwisu internetowego.
  2. w zakresie danych przechowywanych lub przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków ustawowych przechowywane są przez okres limitowany przepisami prawa.
 9. Właściciel serwisu internetowego WalterFried for Public Sector zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy się skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: walterfried@walterfried.pl lub listownie na adres siedziby spółki WalterFried for Public Sector.
 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Właściciel serwisu gromadzi statystyki odpowiedzialności serwisu WalterFried for Public Sector.
 12. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
 13. Dla korzystania z serwisu internetowego WalterFried for Public Sector wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.